Fra valp til voksen

Livet består mest av hverdager, noe som også betegner hundehold generelt. For det meste ser alt ut til å gå på skinner, for så og snus helt på hodet en dag.For å forstå hvorfor kontakten med valpen går opp og ned, og hvorfor noe som fungerte supert den ene dagen ser ut til å være helt glemt den neste er det viktig å sette seg inn i de forskjellige utviklingstrinnene en valp naturlig går igjennom etter hvert som den vokser og modnes. Generelt sett kan disse fasene deles opp som følger nedenfor, husk at dette selvfølgelig varierer fra hund til hund og rase til rase. 10-13 dager: Valpens øyne og ører åpnes 3 uker: Melketennene kommer etterhvert, og de begynner å utforske valpekassen 4-5 uker: Valpen tar små korte turer utenfor valpekassen og begynner å spise fast føde 6 uke: Hannene begynner å få ned testiklene og melketennene er på plass.

Interessen for omgivelsene og gjenstander øker hele tiden. Man ser hvem som liker å løpe etter ting, hvem som liker å bære på ting, hvem som liker å kjempe med en fille, hvem som reagerer mest på skarpe lyder og hvem som slapper av under håndtering.

6-8 uker: Valpene er stort sett avvent

12 uker. I denne perioden lærer valpen svært fort. i tillegg til dette opplever mange en "skrekkens periode"

15-28 uker: Melketennene erstattes av de voksne tennene

7-8 måneder: Første pubertetsalder

Sansene våkner til (2-3 uker gammel)

I denne perioden skjer det store forandringer. Den blinde og døve valpen åpner øyne og ørekanaler. Valpen vil begynne å reager på ytre påvirkninger som lys, lyd og bevegelser rundt den. Valpen blir mer og mer mobil, og den vil begynne og gjenkjenne sine søsken og sin mor.

Snart klar for verden (3-4 uker gammel)

Valpens sanser utvikles i en utrolig fart i denne perioden. Ca fra dag 21-23 skjer det faktisk så mye med valpen at den bør ha et stabilt miljø rundt seg helt uten store endringer. Den blir oppmerksom på alle nye omgivelser og vil begynne å kjenne igjen mennesker den er sammen med. Valpen lærer å være, og at de er hunder i denne perioden. Det er derfor helt avgjørende at de tilbringer all tid sammen med søsken og mor.

Dette er også tiden for å introdusere valpen for nye stimuli. Men gå varsomt fram.

Overgangen (4-7 uker gammel)

Fra fjerde uke begynner så langt den viktigste tiden i den unge valpens liv. Den lærer sosial omgang med sin egen art, den lærer hvordan språket fungerer og den lærer seg bitehemming. Mot slutten av denne perioden vil mor avvenne valpene helt for morsmelk, og for første gang vil hun disiplinere valpene. Hun vil også lære dem grunnleggende manerer og sosial oppførsel, og gjennom dette vil de akseptere henne som leder av flokken. Samtidig som valpenes mor avvenner dem kan de begynne å få annen mat.

Valpene må venne seg til mye håndtering, ofte og hver dag. Imidlertid skal de ikke skilles fra mor og søsken i lange perioder. I starten bare 10-15 minutter om dagen, etter hvert økes dette opp ot maks 10-15 minutter om gangen. Ved 7-8 ukers alder økes dette til lengre perioder.

Det er alikevel viktig å gi hver valp mer alene-tid en dette, men da skal de vite hvor mor og søsken er. Valper som adskilles helt fra mor og søsken for tidlig kan bli nervøse, noie som igjen kan føre til bjeffing og biting og kan slite mer med trening og sosialisering. Men siden vi ønsker en tettest mulig knytting til mennesker skal de i denne perioden få mest mulig menneskelig kontakt. Her vil det være store variasjoner fra rase til rase som oppdrettes.

Den endelige adskillelse fra mor og søsken, altså når valpen flytter til sitt endelige hjem, skal ikke skje før tidligst ved 8 ukers alder. Valper behøver sin mor og søsken helt frem til dette for mest mulig sosial utvikling.

Mange eksperter mener at den optimale tiden i en hunds liv for å lære sosiale ferdigheter er mellom3 og 16 ukers alder. Dette er altså mulighetenes vindu i forhold til sosialisering og en kontrollert preging slik at valpene vokser opp til å bli en veltilpasset hund. Disiplin og krav hører ikke inn idenne perioden. Ikke kjerft eller forsøk å korrigere for mye for å dempe hard lekeslåssing eller bjeffing og bråk. Dette er nemlig helt normalt, lærerikt og svært nyttig adferd hos en valp på dette utviklingstrinnet.

I denne perioden skal valpen introduseres for mye stimuli og gulvoverflater hver dag. Kontrollert og hyggelig.

Redd for alt (8-12 uker)

Denne perioden er preget av at valpen lærer svært fort. I tillegg til dette opplever mange en "skrekkens periode" (vanligvis 8-10 uker). Ikke alle hunder opplever denne perioden merkbart, men de fleste gjør det, og de vil dukke livredde for ting som de tok på strak arm før. Vær derfor påpasselig med at valpen ikke utsettes for unødvendige høye lyder o.l. Dette vil kunne sette dype spor som varer livet ut, noe som er helt unødvendig.

På dette tidspunktet er valpens blære og tarmer begynt å komme under mye bedre kontroll, og den er bedre istand til å sove gjennom hele natten. Du kan begynne å lære valpen enkle komandoer som kom, sitt, bli og dekk. Selv om den allerede har fått prøve seg litti bånd kan treningen av dette begynne på alvor.

Det er viktig å presisere her hva vi mener med trening (f.eks sitt)

Trinn 1: 100% belønning når valpen setter seg (lokk frem bevegelsen ved å heve en liten godbit opp goran/over nesen)

Trinn 2: 2/3 belønning når du ser at valpen begynner å forstå

Trinn 3: 1/3 belønning når valpen utfører stor sett hver gang

Trinn 4: 1/5 belønning når du er 100% sikker på at valpen forstår og kan øvelsen, og at du faktisk kan kreve at den utfører øvelsen.

Med trening menes altså trinnene helt fra ukjent øvelse til den kan en øvelse du kan kreve at den utfører. Du må være konsekvent og ikke la valpen få bestemme om den gidder eller ikke... Treningen skal være positiv, dvs med belønning (ros og godhet) - straff aksepteres ikke overhode i trening og innlæring av øvelser. Korrigering under veis er derimot ofte nødvendig. sosialisering med hunder, mennesker og omgivelser fortsetter som før, men kun positive opplevelser.

Redd for alt (12-16 uker)

Som ungdommer flest vil valpen nå etter hvert prøve ut sin egen selvstendighet, ignorere beskjeder og kommandoer den for litt siden gjorde med glede, og prøve ut sin nyvunnende uavhengighet. Dette kan utvisomt være en prøvende tid for hundeiere. Den elskelige nydelige valpen har på kort tid forandret seg til en uoppdragen og frekk liten kjekkas. Dette er helt naturlig og et nødvendig trinn i valpens utvikling.

Stikkordene for denne perioden er grensesetting, tålmodighet og konsekvens. En hund trenger grenser for å kunne fungere sosialt, og det er disse som testes ut nå. For en hund er begreper som snill og slem irrelevant. Faktisk gjør du både deg selv og valpen en bjørnetjeneste ved å være snill nå. Har du sagt kom så gjennomfør det. Muligens må det noen godbiter og listig oppfinnsomhet til, men gi deg for all del ikke. Blir det problematisk så konstruer enklere oppgaver i et rolig og oversiktlig miljø. Vær tydelig og presis med dine kommandoer og gjennomfør det du har begynt på. Leking og biting kan også bli røffere nå, igjen for å teste ut grenser og din autoritet. Hard biting er uakseptabelt, så et skarpt og tydelig nei etterfulgt av et par minutters ignorering av valpen er ofte alt som skal til for å justere dette. Pass på at du aldri drar til deg hånden når den biter hardt eller forsøker å nå hånden med bitt. Det samme gjelder for nesen og andre sarte kroppsdeler, men er vel lettere sagt en gjort. Problemet er bare om du napper til deg hånden, eller rykker hodet unna om den forsøker å nafse, vil den legge til noen cm neste gang, samt prøve å være raskere I denne perioden skal kampleker unngås, spesielt om dette er en fra før av selvsikker og trygg valp. En pysete eller mindre trygg valp kan derimot ha godt av å vinne noen drakamper, men dette kan være et minefelt og vanskelig å balansere rett.

Vanlig trening der valpen gis oppgaver og belønning skal fortsatt foregå på et vanlig hyggelig plan. Slik trening er i seg selv svært kontaktskapende og det bygger et naturlig forhold mellom hund og eier. Alle hunder liker å løse oppgaver, og siden det er du som gir den disse oppgavene samt belønner resultatet av utførelsen glir du naturlig inn som leder.

Problembarnet (4-6 måneder)

Avhengig av hvordan du mestret forrige periode vil denne by på enda flere utfordringer av samme sorten. Egenrådigheten og selvstendigheten valpen nå oppviser kan by på enda flere problemer, og nødvendigheten av konsekvens og grenser blir desto viktigere. Den vil mer enn noen gang tidligere utfordre deg ved å overhøre kommandoer og la være å gjøre som den blir bedt om. Allikevel er den daglige treningen viktig fordde den opprettholder forholdet dere imellom. Det kan være du må utføre dette på mindre forstyrrende steder, og du kan ikke forvente all verden progresjon i denne tiden.

Siden valpen antageligvis også vil prøve sin nye dominans ovenfor resten av familien også kanskje spesielt barna, er det viktig at også de tar del i treningen. Lær barna hvordan de kan gi valpen enkle oppgaver, men overvåk alltid dette samværet. Gode oppgaver kan være enkle søks-øvelser, noe alle hunder finner veldig tilfredsstillende og motiverende.

Det skjer mange hormonelle endringer nå, så dette er naturlig adferd. I blant hører jeg alikevel om hundeeiere som blir rådet til å kastrere din hannhund, til og med av tilsynelatende oppegående og seriøse veterinærer. Dette tar vi sterkt avstand fra, og ser på som ren latskap. Kastrering av hannhunder er ikke en løsning på adferdsproblemer men bare et grusomt overgrep (med mindre dette kan ha en medisinsk årsak selvfølgelig).

7 mnd. Dette er en forholdsvis rolig tid, det er her det er veldig viktig å trene jevnlig. Valpen blir mer og mer selvstendig og de er ikke så avhengig av eieren lenger.

8-10 mnd. Dette er en kritisk fase. Dette er første og fremst pubertetfase nr 1. Hunden blir fysisk kjønnsmoden og hormonene er i ubalanse. Det er nå den snille og greie valpen forandrer seg fra å være en "engel" til et "monster". Den vil ikke høre på det du sier, den vil heller leke med jevnaldrende enn å leke med deg. Du merker at stressnivået øker i mange situasjoner og interessen for det motsatte kjønn kan være ganske plagsomt. En annen ting du også kan merke, er at hunden plutselig blir redd for noe den vanligvis ikke har vært redd for før. Som f.eks naboens søppelkasse. Det er denne tiden vi kaller før spøkelsesalderen. For ofte ser de spøkelser på høylys dag. De tror og mener at de ser ting, og alt kan være utrolig skummelt. For all del ikke bli irritert på hunden, og ikke le av den, det synes den er utrolig sårende, og det vil forverre situasjonen. Det vil gjøre den enda mer usikker.
Bruk tid på de tingene den er redd for, og finn ut om det virkelig var noe å være redd for. Det er slik de lærer. Det er nå de begynner å teste grensene for alvor, men fortvil ikke, ikke gi opp, forsett treningen, for selv om det virker som den ikke hører etter, så får den det med seg, og plutselig løsner det og resultatet ser du når hunden er voksen.

10-17 mnd. I denne perioden er de fleste hunder i balanse hormonelt sett, men allikevel er de inne i en slags pubertet nr 2. Det er her man kan begynne å se problematferden. Dersom du har problem med din hund, ikke nøl med å ta kontakt med meg !!!! Ring heller en gang for mye enn en gang for lite. Det er utrolig viktig at vi får til å rette opp denne problematferden nå, før det har gått for lang tid. Det er ikke noe som er flaut ved å ringe, man prøver å løse gåten sammen. Alltid til det beste for hunden.

18-22mnd. Hunden er nå inne i sin psykiske kjønnsmodning, og det er ikke mange som legger merke til denne, dersom du ikke skjønner hva den går ut på. Så når er hunden voksen?? Det er jo en del av den prosessen som foregår fra 17mnd. Hvor lang tid de bruker er veldig individuelt. Dverg og kanindachsen er ofte voksne ved 15 mnd alder.
Men alt er litt individuelt. Om det ikke helt stemmer med de mnd jeg har satt opp, så spiller ikke det så stor rolle, for utviklingen er forskjellig fra hund til hund, poenget er mer at du skal forstå at det ikke er noe galt og dette er en del av prosessen i hundens liv.


copyright © Anne Damsund Paulsen, Kennel Dachsverk