Fôrvert


Av hensyn til våre hunder, så ønsker vi å kunne gi de daglige turer i skog og mark, oppmerksomhet, kjærlighet og den omsorgen de fortjener. Med for mange hunder i vår kennel klarer vi ikke dette på en god nok måte.

For at vi skal kunne gå videre med vårt oppdrett, vil vi derfor fra tid til annen ha behov for å sette ut unghunder og valper på fôravtale, halvfôr og eller deleie.

Hva er så en fôravtale?

Når vi setter ut en hannhund på fôravtale, beholder vi avlsretten på hannen i hele dens levetid. Hunden lever hos sin fôrvert hele livet. Alle daglige utgifter så som fôr, veterinærutgifter, forsikring osv betales av fôrverten.
Undersøkelser i forbindelse med parringer som er anbefalt av dachshundklubben betales av oss.
For å se om hunden egner seg til avl, må hunden gjennom flere utstillinger og sporprøver. Hvis det er kennelen som skal stå for dette, vil fôrvert få beskjed i god tid i forveien for når dette skal utføres. Vi ønsker å strekke oss så langt som mulig så dette ikke blir til besvær for fôrvert.
Hannhunden må også komme på besøk av og til her hos oss og bli kjent med oss og flokken som lever her. Vi må også ha muligheter til å få trent med hannhunden til utstillinger og spor.

Dersom vi har deleie og/eller halvfôravtale på hannen prøver vi å skreddersy hver enkelt avtale i samarbeid med fôrvert og/eller deleier. Hunden bor hos sin forvert og/eller deleier i hele dens liv.

Tispene blir satt ut på fôravtale, og viser det seg at de egner seg for avl, opphører avtalen når tispa har hatt de kullene vi har avtalt på forhånd. Tispene bor hos sin fôrvert i hele sitt liv.

Vi ønsker å ha tispene på besøk jevnlig, slik at de kan bli kjent med oss. Vi har avlsrett, utstilling og bruksrett på tispene i hele avtaleperioden.

Halvfôr og/eller deleie på tispa har egne avtaler.

Er du interesert i å drive med utstillinger og/eller blodspor er dette en fordel, men ingen betingelser
Bor du innenfor en radius på ca 5 mil fra Hvaler og ønsker deg en fôrhund, ta kontakt med meg på tlf.92433150 eller send meg en kortfattet mail om deg selv.

Mvh

Anne


copyright © Anne Damsund Paulsen, Kennel Dachsverk