Rasestandard for dachs

Gruppe: 6/4

FCI rasenr: 148

FCI dato: 13.03.2001

NKK dato: 15.10.2001

DACHSHUND

Nordisk Kennel Union

Dansk Kennel Klub

Hundaræktarfélag Ìslands

Norsk Kennel Klub

Svenska Kennelklubben

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben

Norsk Kennel Klub 2

GRUPPE:

6/4

FCIs RASENR.:

148

Original av 13.03.2001

Utg. 09.05.2001 D

RASEBESKRIVELSE FOR         

DACHSHUND

Dachshund korthåret

Dachshund strihåret

Dachshund langhåret

Dvergdachshund korthåret

Dvergdachshund strihåret

Dvergdachshund langhåret

Kanindachshund korthåret

Kanindachshund strihåret

Kanindachshund langhåret

Opprinnelsesland/

hjemland:

Tyskland.

Helhetsinntrykk

Lav, kortbent og langkroppet, men kraftig, meget muskuløs.

Frimodig båret hode med oppmerksomt uttrykk. Til tross for

korte ben i forhold til den lange kroppen skal den verken

være forkrøplet, plump, hemmet i bevegelsene eller spinkel

og røyskattaktig.

Viktige

proporsjoner:

Brystdybden 2/3 av mankehøyden, mankehøyde:kroppslengde

= 1:1,7 til 1,8.

Adferd/

temperament:

Vennlig, verken engstelig eller aggressiv, harmonisk. En ivrig,

utholdende og dyktig jakthund med god nese.

Hode:

Langstrakt. Sett ovenfra og fra siden jevnt avsmalnende, men

ikke spisst. Tydelig utviklete øyebrynsbuer. Lang og smal

neserygg og nesebrusk.

Skalle: Heller flat, går jevnt over i den lett konvekse neseryggen.

Stopp: Bare antydet.

Nesebrusk: Velutviklet.

Snuteparti: Langt, tilstrekkelig bredt og kraftig. Stor munnåpning som kan

nå helt tilbake på linje med øynene.

Lepper: Stramme, dekker godt underkjeven.

Norsk Kennel Klub 3

Kjever/tenner: Meget velutviklet over- og underkjeve. Saksebitt. Kraftige

hjørnetenner. Ideal er komplett tannsett.

Øyne: Middels store, ovale, plassert godt fra hverandre. Klart,

energisk og vennlig uttrykk, ikke stikkende. Skinnene mørk

rødbrun til sortbrun farge hos alle fargevarianter. Glassøyne,

fiskeøyne (sølvgrå) eller perleøyne hos flekkede hunder ikke

ønskelig, men tolereres.

Ører: Høyt ansatt, ikke for langt frem. Lange, men ikke overdrevent,

avrundet, ikke smale, spisse eller brettet.

Bevegelige. Fremre kant tett inntil kinnet.

Hals:

Tilstrekkelig lang, muskuløs, stram halshud. Lett nakkebue,

frimodig og høyt båret.

Forlemmer:

Helhetsinntrykk: Meget muskuløs, velvinklet. Sett forfra tørre, rette forben, god

benstamme, poter rettet forover.

Skulder: Plastisk muskulatur. Langt, skråttliggende skulderblad, ligger

fast inntil brystkassen.

Overarm: Samme lengde som skulderbladet, nesten i rett vinkel mot

dette. Kraftig benstamme, meget muskuløs. Tett inntil

ribbena, men fritt bevegelig.

Albue: Verken inn- eller utoverdreid.

Underarm: Kort, men så lang at avstanden fra bakken til brystet er 1/3 av

mankehøyden. Så rett som mulig.

Håndrot: Plassert noe nærmere hverandre enn skulderleddene.

Mellomhånd: Sett fra siden verken for steil eller for skråstilt.

Poter: Godt sluttede tær, godt hvelvet med kraftige og motstandsdyktige

tredeputer, korte, kraftige klør. Den 5. tå har ingen

funksjon, men skal ikke fjernes.

Kropp:

Overlinje: Harmonisk linje fra nakken til lett fallende kryss.

Manke: Utpreget.

Rygg: Etter den høye manken går den over i en rett eller lett

fallende linje. Stram og muskuløs.

Norsk Kennel Klub 4

Lend: Meget muskuløs, tilstrekkelig lang.

Kryss: Bred og tilstrekkelig lang. Lett fallende.

Bryst: Velutviklet brystben, så sterkt fremtredende at det dannes

lette groper på begge sider. Brystkassen sett forfra oval, sett

ovenfra og fra siden romslig med god plass for hjerte og

lunger. Lange bakre ribben. Ved riktig lengde og vinkling av

skulderblad og overarm skal underarmen dekke brystkassens

dypeste punkt sett fra siden.

Underlinje/buk: Lett opptrukket.

Hale:

Ikke for høyt ansatt, båret i rygglinjens forlengelse. En liten

bue er tillatt i siste tredjedel.

Baklemmer:

Helhetsinntrykk: I proporsjon til forbena med kraftige muskler. Kne og hase

godt vinklet, parallelle, verken trange eller bredstilte.

Lår: Av god lengde, velutviklet muskulatur.

Knær: Bred og kraftig, utpreget vinklet.

Underlår: Kort, nærmest i rett vinkel på låret. Muskuløst.

Haser: Kraftige, senete og tørre.

Mellomfot: Relativt lang, bevegelig mot underlåret, lett skråstilt.

Poter: Fire tettsluttede tær, godt velvet. Kraftige tredeputer.

Bevegelser:

Jordvinnende, flytende og drivende; god steglengde i fronten,

kraftig fraspark, lett fjærende. Halen bæres lett skrånende i

harmonisk forlengelse av rygglinjen. Parallelle for- og

bakben. Foran verken marktrang eller padlende, tåtrang eller

tåvid. Bak verken for trang eller for bred, kuhaset eller

hjulbent.

Hud:

Stramt tilliggende.

Pels:

Hårlag: Korthåret:

Kort, tett, glinsende og tilliggende, fast og hard. Ingen synlige

bare flekker. Pelsen på halen fin, dekkende, men ikke for

rikelig. Noen lange beskyttelseshår på undersiden er ikke feil.

Norsk Kennel Klub 5

Strihåret:

Bortsett fra snute, øyebryn og ører er hele kroppen dekket av

en helt jevn, tilliggende, tett og stri pels med underull. På

snuten dannes barter. Buskete øyebryn. Ørene har kortere

pels enn kroppen, nesten glatt. Halen god og tilliggende jevn

pels.

Langhåret:

Glatt, glinsende, tilliggende pels med underull, lengre under

halsen og på kroppens underside og særlig på ørene. På

baksiden av bena dannes tydelig beheng, lengst på halen

hvor det det dannes en fullstendig fane.

Farge: Korthåret og langhåret

:

a) Ensfarget: Rød; rødgul; gul; alle med eller uten sorte

stikkelhår. Ren farve foretrekkes og rød ansees mer

verdifull enn rødgul og gul. Hunder med sterk islett av

sorte hår hører til denne kategori og ikke til «andre farger».

Hvitt ikke ønskelig, men enkelte små flekker ikke

diskvalifiserende. Nesebrusk og klør sorte, rødbrun tillatt,

men ikke ønskelig.

b) Tofarget: Dypsort eller brun med rustbrune eller gule

tegninger over øynene, på siden av snute og underleppe,

på innsiden av ørene, på forbryst, på inn- og baksiden av

bena, på potene, rundt anus og derfra til ca. 1/3 til 1/2 ut

på halens underside. Sort nesebrusk og klør hos sorte;

brun eller sort hos brune. Hvitt ikke ønskelig, men enkelte

små flekker ikke diskvalifiserende. For sterkt utbredt

tanfarge uønsket.

c) Flekket (merle; stripet/tigret): Grunnfargen alltid den

mørkeste fargen (sort, rød eller grå). Ønskelig med

uregelmessige grå eller beige (store flak uønsket). Verken

den mørke eller lyse farge skal dominere. Den tigrete er

rød eller gul med mørkere striper. Nesebrusk og klør som

hos ens- eller tofarget.

d) Andre farger: Alle farger som ikke er nevnt ovenfor.

Strihåret:

Overveiende lys til mørk viltfarget, så vel som fargen til tørt

løv. Forøvrig gjelder det samme som de andre fargene.

Størrelse og vekt:

Brystomfang: Dachshund: Over 35 cm

Dvergdachshund: 30-35 cm, måles etter 15 måneders alder.

Kanindachshund: Under 30 cm, målt etter 15 måneders

alder

Norsk Kennel Klub 6

Vekt: Dachshund: Øverste grense ca. 9 kg.

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.

Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er

i relasjon til rasebeskrivelsen.

-

Mangel av to P1 eller begge M3 regnes ikke som feil.

Mangel av en M3 i tillegg til en P2. Avvikelse fra korrekt

saksebitt.

Grove feil:

- Svak kroppsbygning, høybent, kropp slepende langs

bakken.

-

Andre tannfeil enn de som er beskrevet under «feil» eller

«diskvalifiserende feil».

-

Glassøyne hos andre enn flekkete hunder.

-

Spisse, hardt foldete ører.

-

Kropp som henger i skuldrene.

-

Svai rygg.

-

Karpelend, svak lend.

-

Meget overbygget.

-

Dårlig utviklet brystkasse.

-

Myndeaktig opptrukket buklinje.

-

Dårlig vinklet for- og bakben.

-

Smale muskelfattige lår.

-

Kuhaset, hjulbent.

-

For mye inn- eller utoverdreide poter.

-

Sprikende tær.

-

Ubehjelpelig vraltende gange.

-

Pels:

Korthåret:

-

For fin, tynn pels, hårløse steder på ørene (lærører).

Pelsløse flekker.

-

For grov og lang pels.

-

Bustet hale.

-

Delvis eller i store strekk hårløs hale.

-

Sort farge uten rustrøde tegninger.

Ruhåret:

-

Myk pels, enten kort eller lang.

-

Lange hår som står ut fra kroppen i alle retninger.

-

Krøllet eller bølget pels.

-

Myk hodepels.

-

Fane på halen.

-

Manglende skjegg.

-

Manglende underull.

-

Korthåret. Tendens til korthår.

Langhåret:

-

Like lang pels på hele kroppen.

-

Bølget eller kruset pels.

-

Manglende fane på halen.

Norsk Kennel Klub 7

-

Manglende beheng.

-

Korthåret.

-

Skill på ryggen.

-

For lange hår mellom tærne.

Diskvalifiserende

feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske

defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.

-

Redd.

-

Under-, over- eller kryssbitt.

-

Feilstilling av underkjevens hjørnetenner.

-

Mangel av en eller flere fortenner, eller en eller flere

hjørnetenner.

-

Mangel av ytterligere premolarer eller molarer bortsett fra

de to nevnte P2 hhv en P2 uten hensyntagen til M3.

-

Medfødt syn- eller hørselsfeil.

-

Avkortet (deformert) brystben.

-

Alle halefeil.

-

Meget løse skuldre.

-

Overkoting i forbena.

-

Sort uten rustrøde tegninger, hvit med eller uten rustrøde

tegninger.

-

Andre farger enn nevnt over.

OBS

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

Norsk Kennel Klub, 15. oktober 2001

Ved måling av brystomfang hos dverg- og kanindachshund brukes et målbånd med 1

cm bredde. Det er meget viktig at målbåndet ligger mellom x og y, ved annen

plassering vil hunden få feil mål.

Norsk Kennel Klub 8