Kastrering

 
Jeg får fra tid til annen spørsmål om kastrering av hanne eller sterilisering av tispe.
 
I utgangspunktet missliker jeg at vi skal operere friske dyr for å få dem til å passe inn i våre liv. 
Skaffer man seg hund får man være forberedt på å ta den jobben det er å trene dem. 
En operasjon er altid en risiko, så hvorfor utsette friske individer for dette?
 
Sterilisering/kastrering av en hund kan by på større problemer mentalt og fysisk for en hund.
 
Det å være konsekvent i oppdragelsen kan hjelpe mye på frustrasjonen. Man må jobbe seg gjennom helt 
normale pubertetsproblemer. Det er påfallende mange hunder som omplassres i pubertetsalder.
 
Jeg er redd for at unghunder skal ta mentalt skade av å bli  kastrert (både kjemisk og ved operasjon) i puberteten. Den får ikke en normal pubertet med den utviklingen og pregingen det medfører.
 
 
Her er en link fra mattilsynet som dere bør lese: